Translate

donderdag 22 oktober 2015

Goed en kwaad

Goed en kwaad dit is ook een leuke voor de new age gedachte.
Ik denk dat ik weet hoe ik kan uitleggen hoe dit zit.

Het is hoe ik het zie ook uit eigen ervaring. Het is aan de lezer zelf om voor zichzelf na te denken en te voelen of dit klopt. Het is een lastige gewaarwording voor de mensen die dit niet kennen omdat de informatie in deze 2 bewustzijn- toestanden tegenstrijdig zijn met elkaar. Het lagere bewustzijn zal de informatie van het hogere bewustzijn anders interpreteren. En je kunt de 2 met elkaar integreren.

Ik ervaar in mijzelf 2 bewustzijnstoestanden. Eind 2008 heb ik het grotere bewustzijn ervaren waarbij alle definities en identiteiten van wie ik was werden losgelaten. Ik ervoer de staat van zijn. En sinds dien kan ik terugkeren naar die staat als ik mij terug trek tot mezelf, om daar tot inzicht te komen.

In het dagelijks leven heb ik echter langere tijd een "toneelrol gespeeld" niet uit angst maar uit wijsheid om mijzelf te beschermen. Wat ik ervoer werd namelijk geïnterpreteerd als "psychose" en "waanideeën". Dit kwam omdat ik niet goed kon verwoorden en uitleggen wat ik ervoer. Maar was zeer gewaar. Dus riep dingen als dat mensen onder massa hypnose stonden, en gerobotiseerd waren. Ik begrijp dat dit destijds heel vreemd is overgekomen en ik daarom deze labels op gestempeld kreeg. Ik heb daar echter van geleerd. En jaren lang geschreven en in de praktijk voorzichtig alle vormen en manieren uit geprobeerd om over te brengen wat ik bedoelde, daarbij kwam ik er ook achter dat ieder mens zijn eigen "mindset" heeft en dat je ieder mens met een andere woordkeuze kan benaderen om "wat je bedoeld" over te kunnen brengen. Hierdoor (vind ik zelf) dat ik erg communicatief vaardig ben geworden. Maar daar zullen we achter komen in hoeverre begrepen word wat ik hier schrijf. Het gaat niet om de woorden maar een stukje besef wat ik wil overbrengen.

Ik ga een poging doen om het uit te leggen.
Om dit te begrijpen heb je mogelijk deze ervaring van dit hogere zelf nodig...(ik ben hier niet zeker van) dit noemen ze de verlichte staat.
Naar mijn begrip zijn wij in wezen al verlicht, maar gaat het erom dat je je dit realiseert. Er is geen weg naar verlichting zeggen ze niets voor niets want je bent het al.

(dit is wie wij in wezen zijn/ziel onkwetsbaar en eeuwig voor dit bewustzijn is alles slechts ervaring)

Dit ia Hetgeen je kan ervaren door je ego stukjes op te doen lossen(integreren/liefde te geven onder ogen komen/loslaten etc) Met ego bedoel ik hiermee "definities/woorden ideeën en overtuigingen van wie je bent" het is namelijk geen concept. Woorden zijn slechts middelen voor communicatie, ook ons naam en karakter eigenschappen zijn eigenlijk hokjes die we onszelf opleggen om onszelf een unieke identiteit te geven zodat we ons kunnen onderscheiden van anderen. Vervolgens geloven wij dat wij dit zijn. En hierdoor belanden we in "de lagere" bewustzijnstoestand.

En dit is waar veel mensen inzitten. Ze begrijpen niet dat je kunt zijn wie je wild zijn, en wij zelf de macht hebben om ons eigen gedrag en onszelf te veranderen, en te zijn wie we willen zijn. Deze macht lijken mensen verloren/vergeten te zijn of bang voor te zijn.

Het naar binnen gaan en loslaten van je overtuigingen en definities van wie je denkt dat je bent. En jezelf veranderen. Dat noem ik het proces van onthechten, en hechten.

In de onthechte staat ben je in een staat van zijn, waarin je niet oordeelt over goed en kwaad je laat alles zijn, voor deze toestand is alles slechts ervaring. In deze toestand kun je jezelf en de wereld en anderen laten zijn voor wat het is, de problemen, rotzooi, je fouten, je goede daden. alles mag er zijn. In deze staat kun je liefde voelen voor een moordenaar omdat je beseft dat hij ook dat hogere zelf is, maar "zichzelf" kwijt is (van god los)(bezeten?door een energie)

Probeer deze informatie te verwerken met je gevoel, het is voor mij erg moeilijk om dit over te brengen. Neem dit niet voor waar aan in je hoofd, maar laat het je inspireren en aan het denken zetten. Mogelijk kun je zelf de missende puzzelstukjes in- voelen(in-gevingen).

Misschien kun je al begrijpen dat dit loslaten van je "identiteit" en overtuigingen voor velen niet lukt want dat betekend innerlijke rust en uit je hoofd gaan. Vooral dat uit je hoofd! Das belangrijk. Want je kunt niet observeren vanuit je hoofd en gedachten. Want die geeft alles een labeltje, en oordeelt en schrijft verhalen. Je "mind" je geest je hersens zijn een gereedschap. Om het leven betekenis te geven. Verhalen te schrijven en kan perceptie veranderen. Maar die mind is zo krachtig dat die dus ook heel goed kan manipuleren, en hij word gebruikt om bepaalde "waarheden te vermeiden over jezelf" en zo creeerd het nog meer "ego typetjes"

Om goed en kwaad te begrijpen zul je moeten begrijpen dat er dus 2 bewustzijnstoestanden zijn. Je kunt het vergelijken met de "acteur/identiteit" en de "schrijver"
Of het hogere zelf en lagere zelf.
Of de non dualiteit/zen oordeelloze observeerder. Of de denker die in goed en kwaad denkt. En daaruit emoties ervaart.

Uiteindelijk horen deze 2 bewustzijnstoestanden samen te werken als een team. Momenteel is er een soort splitsing bij velen waardoor ze alleen toegang hebben tot het "minds bewustzijn".
Het hartbewustzijn is wel aanwezig maar er is ook nog een grote massa hypnose op gebied van onvrede met de wereld maar geloven dat we er niets aan kunnen doen. Dit komt omdat we zo verdeeld zijn en de obstakels voor velen zo groot lijken dat ze zich hebben overgegeven.

Naar mijn mening licht hier de taak voor de mensen die niet hebben opgegeven en de weg weten, mensen te helpen en laten zien dat er meer is dan wat ze denken en dat ze wel machtig en krachtig zijn. En we wel degelijk met ze alle een verschik kunnen maken.

Weer even on topic...(ik heb zoveel te delen dat ik van het 1 naar het ander spring)
De denker"mind" dat zijn eigen leven leeft, de slachtoffer, de dader" al die ego stukjes zijn delen van je lagere zelf/ die identiteit van wie je denkt te zijn.
Begrijp dat beide staten van bewustzijn even belangrijk zijn in dit leven hier op aarde.
Het lagere zelf is degene die ervaart, het hogere zelf heeft de macht om dit lagere zelf te veranderen, en gedachtes en overtuigingen te herzien en hierdoor het script te herschrijven of aan te passen. Zodat we de "fysieke ervaring van het mens zijn" kunnen verbeteren en aangenamer kunnen maken.

En hier komt dus het besef van goed en kwaad bij kijken.

Wat u niet wild dat u geschied doe dit dan de ander niet...
Je hebt prettige en onprettige ervaringen. Een moord word als slecht gezien. Dat is dus kwaad. Punt. Waarom omdat we dat uit ervaring en in ons gevoelsleven moreel weten. Dit ontkennen is dus "waanzin" het gaat tegen je hart en ziel in. Kwaad bestaat omdat je het kunt ervaren en omdat we het massaal rechtvaardigen in de wereld, en het toestaan als geheel, omdat velen gewoon niet weten hoe we dit de wereld uit kunnen helpen toch staan we het zelf toe! juist door uitspraken als 'het is nou eenmaal zo, je kunt dat niet veranderen'... Willen wij dat moord niet meer bestaat Doe dit dan zoiezo zelf niet, of stop het uberhaubt rechtvaardigen door het als iets te zien dat normaal is in het leven, het is niet normaal en het heeft oorzaken die aangepakt moeten worden, die oorzaken liggen in het bewustzijn van de mens.

Keur het niet goed. En wat kunnen we er aan doen? Begrijpen waarom het er is... De meeste mensen doen de slechtste dingen uit trauma's. Hun gevoel is uitgeschakeld, het is uitgezet. "Mensen hebben Zichzelf niet in de hand" ook dit heeft te maken met dit hogere en lagere bewustzijn.

Het hogere zelf(wie wij in essentie zijn, in dit lichaam, dus het is niet echt het hogere zelf ik kan het ook je diepere zelf noemen...grappig he... Nogmaals kijk voorbij woorden en interpreteer het met je gevoel probeer te begrijpen wat ik bedoel, en als je iets niet snapt vraag het dan probeer ik het anders uit te leggen) die liefde voelt voor het lagere ziet dit als niet aangenaam en niet wenselijk. Maar in dit hogere zelf en deze staat van bewustzijn kun je het kwaad zien voor wat het is. Zonder je-zelf erin te verliezen en in mee te gaan.(je vat het niet meer persoonlijk op) En omdat de liefde die je in jezelf(wie je bent) voelt groot is, zul je geen wraak en haat koesteren van dader en slachtoffer maar uit wijsheid inzien. Dat achter dit kwaad ook een ziel zit die zichzelf kwijt is. Van god los is. En hierdoor kun je openminded kijken naar oorzaak en gevolg zijn er trauma's wat speelt zich af.

In dit hogere bewustzijn kun je je dus loskoppelen van de materie en ervaring, omdat je een hoger besef van "zijn" hebt. hierdoor beland je in een soort adelaars vieuw. En kun je helder zien/weten/begrijpen. Je ziet zonder tussenkomst van je "mind" gedachten oordelen en stempeltjes. Je belichaamd " wijsheid" om het voor jezelf te ervaren.

Bij deze probeer wat ik hier schrijf eens te doen, observeer jezelf als je oordeelt over een moordenaar of een "racist" of die "klootzak van een buurman" of die "vieze pedofiel" en neem voor een moment aan dat iedereen van binnen dezelfde essentie heeft die zich in verschillende manieren bewust/of onbewust(heel belangrijk verschil!) uitdrukt als... moordenaar... manipulator... politicus... Alien.... Koe... Timmerman....

Elk woord heeft zijn emotionele lading ook van goed en kwaad, maar wanneer je met deze informatie die ik net deel naar de wereld kijkt, kun je jezelf vrij maken van al deze "programmeringen" en van daaruit is het dan weer heel belangrijk om niet alles te rechtvaardigen van oh ik ben nu oordeelloos goed en kwaad bestaat niet... Nee het is een bewustzijnstoestand waarin je kunt opereren om de realiteit te begrijpen. En zelfs te veranderen.

Jeetje haha, het is nogal zware stof om uit te leggen en de woorden er voor te vinden.

Even kort samengevat: Goed en kwaad bestaan. er is een besef en staat waaruit je kunt observeren, waarin je bewust alles laat zijn goed en kwaad. Om het totaal plaatje te kunnen zien van oorzaak en gevolg. Als je dit doet doe je dit uit het stukje "wijsheid" dat alles bezield is en in staat is te veranderen. Dat in alles een goddelijke essentie aanwezig is. Maar zich nog niet volledig bewust is van zichzelf. Waardoor deze bewuste wezens(mensen/dieren/aliens) zich gedragen naar de staat van bewustzijn waar ze in verkeren. Je kunt dan zien dat het een gebrek aan inzicht is/onvolwassenheid/of ont-wikkeling. Ze zitten vast in een illusie. Hierdoor kun je in liefde blijven staan, en deze blijven belichamen ook bij je vijanden. En trouw aan jezelf blijven. Door dit te doen kun je mensen helpen in hun kracht te komen. Soms met heel veel liefde en geduld.

Wat ik nog wil toevoegen, wij kunnen als gehele mensheid samen bepalen wat er mag bestaan en wat niet. Door hetgeen wat we willen zien te zijn.(bijvoorbeeld "vriendelijk" "behulpzaam" "meelevend") willen wij dat "racisme" niet meer bestaat, dan zullen wij dit ten eerste dit woord moeten verwijderen uit de schoolboeken en media... Door te spreken over racisme rechtvaardig je het bestaan ervan. Dit is een leuk voorbeeld, kijk voorbij racisme, het is een "programmering van verdeeldheid" wanneer je mensen niet meer ziet als zwart en blank maar gewoon alleen mensen... Of nog mooier alle wezens en je leert dit op scholen dat iedereen gelijk is... Dan geef je kinderen al een juiste mindset... Het massaal in hokjes plaatsen van bevolkingsgroepen. Het zijn hersenkronkels die wij samen rechtvaardigen.

Als wij het denken van mensen nieuw leven in blazen, vooral onze kijk en visies in openheid delen, vanuit dit "grotere besef hoe dit werkt" zullen mensen ook de "aha" gevoelens hebben en vanuit vrije wil dit willen veranderen en aan zichzelf willen werken. Want als mensen zichzelf willen veranderen veranderd ook de buitenwereld... Dus als wij mensen kunnen laten zien wat de voordelen zijn van dingen afleren jezelf herprogrammeren, laten zien dat ze zelf een nieuw script kunnen schrijven, een beter mens zijn, niet zeggen maar daar echt naar streven. Dan komt er zeker meer vrede onder de mensen, des de meer mensen dit doen. Des de beter dit is voor de wereld. Want ook mensen zullen deze inzichten en grotere beseffen weer overdragen op hun kinderen, het zal natuurlijk voelen. Het geeft het leven weer zin, omdat je dan weet dat je goed bezig bent, elk mens wil goed bezig zijn en iets betekenen. Laten we dan echt oprecht werken aan jezelf en wees het mooiste mens dat je kunt zijn. En dit alles begint bij het denken.

Ga groter denken, wijzer en liefdevoller naar mensen om je heen. Uiteindelijk zullen je daden hier ook meer naar gaan vormen. Die daden manifesteren goeie gevoelens, en die raken mensen weer aan. We zijn beperkt gemaakt in ons denken. Bekrompen. Hier liggen de sleutels tot grote veranderingen in de samenleving. Alles gedachten en extremistische ideen die verdeeldheid onder de mensen stimuleren in jezelf opruimen. En wees vooral een voorbeeld van hoe het anders kan, stimuleer en inspireer mensen. Doe het gratis uit liefde... En dring niets op... Er zijn zoveel dingen om het bewustzijn van mensen een impuls te geven... Het grotendeel van de mensheid is getraumatiseerd en geïndoctrineerd, door de grote systemen in de wereld. Wij rechtvaardigen bijvoorbeeld het bestaan van coca cola door het te drinken en te kopen, je kunt er ook voor kiezen om het te verwerpen....zo werkt dat ook met ideeën als "racisme" hier liggen de uitdagingen.
Wij bepalen echt wat er mag bestaan in de wereld en wat niet, ben jij dagelijks bezig met helpen van mensen dan breng je meer liefde in de wereld, deel je prachtige inzichten en filosofieën die mensen bekrachtigen doe je dit ook... Sta je mensen af te zeiken, te schelden op ze, haat te zaaien, bevolkingsgroepen in hokjes in te delen. Dan draag je bij aan meer shit in de wereld... Waar wil je aan bijdragen?
aan de kwade dingen/ of de goeie en mooie dingen...

Wij met ze alle hebben hier de verantwoordelijkheid in. Wat kunnen we rechtvaardigen en wat niet? En waarom rechtvaardig je bepaalde dingen wel en andere dingen niet.

Mocht er oorlog uitbreken en ik word gedwongen om te vechten zal ik weigeren al word ik gemarteld.... Ik zal het levende voorbeeld zijn. Dat ik niet bijdraag aan dit soort dingen in de wereld. Bovendien ben ik niet bang voor de dood. Mijn hart ziel en moraal zijn mij meer waard als mijn menselijke leventje.

Dit is mijn levenshouding. als iedereen zou weigeren belasting te betalen... En deurwaarders zouden weigeren mensen op straat te zetten en in plaats daarvan deze mensen helpen... Uit dat moraal omdat we allemaal gelukkig willen zijn en recht hebben op een goed gezond en mooi leven. Dan kunnen wij zeker een verschil maken.. Om maar wat voorbeelden te noemen... Tis niet zo moeilijk, het vergt alleen wat moed... Begin klein... Maar begin ergens....

Goed en kwaad bestaan, willen we blijven leven in een horrorfilm? Of willen we een hemel op aarde waarin iedereen uit het hart leeft.. Tis maar waar wij als collectief voor kiezen.

En het is zeker geen utopie, want dat woord is ook de wereld in geholpen. Met voorbeelden dat mensen van nature slecht zijn. Ik weet dat dit niet zo is veem mensen zijn beïnvloed. Verneukt. Als je ervan uitgaat dat mensen slecht zijn, en dat blijft zeggen creëren we het samen... Als we het beste in elkaar naar boven halen kan zon utopie werkelijkheid worden. En onruststokers kunnen we confronteren als geheel in liefde en respect, zonder oorlogje te voeren. Als we maar als eenheid samen komen. Ons moreel in het hart delen. Ipv regels en wetten. Gewoon uit ons hart openmindend naar elkaar kijken. Spiritueel ont-wikkelen groei...

Mijn aardse leventje is misschien niet zolang maar dit is wat ik deel belichaam en uitdraag... vind je het mooi? Doe dan met me mee...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten